عناب پاجوش،عناب خرمایی،عناب ارمنی،عناب پیوندی

عناب پاجوش،عناب خرمایی،عناب ارمنی،عناب پیوندی

عناب پاجوش،عناب خرمایی،عناب ارمنی،عناب پیوندی عناب پاجوش،عناب خرمایی،عناب ارمنی،عناب پیوندی نام علمی :Zizyphus jujuba millعناب پاجوش :عناب بذریph :5/5-7/5مناطق قابل کاشت :معتدل-گرمسیری-خشک باردهی :از سال سوممخلوط استارتر :دوکیلو مورد نیاز جهت کاشت هرنهال آب مورد نیاز سال اول :حداقل 8 لیتر در هفته  توضیحات محصول نام علمی :Zizyphus jujuba millعناب پاجوش :عناب بذریph :5/5-7/5مناطق قابل

countinue reading