مضرات زعفران زعفران چیست؟ خواص دارویی زعفران نام دیگر زعفران خواص زعفران فواید زعفران برای زنان زعفران قیمت فروش زعفران

مضرات زعفران،زعفران چیست؟،خواص دارویی زعفران،نام دیگر زعفران،خواص زعفران،فواید زعفران ،برای زنان،زعفران قیمت،فروش زعفران،قیمت پیاز زعفران،خرید پیاز زعفران،فروش پیاز زعفران

countinue reading
میزان برداشت زعفران در هر هکتار

میزان برداشت زعفران در هر هکتار

میزان برداشت زعفران در هر هکتار میزان برداشت زعفران در هر هکتار حداکثر 1700 کیلو گل زعفران می باشد هر 80 کیلو گل یک کیلو زعفران می دهد قیمت هر کیلو زعفران در سال 97 به قیمت 5 تا 6 میلیون تومان است و قیمت هر کیلو پیاز زعفران از 3000 تومان تا 4500 تومان

countinue reading

بذر زعفران

بذر زعفران خرید پیاز زعفران،فروش پیاز زعفران ، پیاز زعفران فروش ، پیاز زعفران خرید ، پیازچه زعفران فروش ، خرید پیازچه زعفران بذر زعفران روش تکثیر پیاز زعفران تولید پیاز زعفران کورم Corm چیست؟ آبیاری تابستانه پیاز زعفران بهترین زمان آبیاری و تعداد دفعات آبیاری زعفران چند است توصیه های مهم بعد از کاشت پیاز

countinue reading
کورم Corm چیست؟

کورم Corm چیست؟

کورم Corm چیست؟ ساختار بخش زیرزمینی پیاز زعفران با ساختار یک پیاز تا حدودی فرق می کند و مهمترین تفاوت آن عدم وجود برگهای فلسی آبدار در کورم همانند ساختار پیازها است. یعنی در ساختار پیازها این برگهای فلسی مکان ذخیره سازی مواد می باشند. اما در کورم ساختاری ساقه مانند وجود دارد که متورم

countinue reading