هزینه کاشت یک هکتار زعفران

هزینه کاشت یک هکتار زعفران

هزینه کاشت یک هکتار زعفران هزینه کلی کاشت زعفران بستگی به عوامل ذیل دارد اجاره زمین اجاره اب آماده سازی زمین شامل شخم زدن و صاف و یکدست کردن زمین هزینه کود دامی پوسیده هزینه خرید پیاز زعفران هزینه کاشت پیاز مقدار کاشت پياز بسته به ريزي و درشتي از 10 – 7 تن در

countinue reading