چگونه زعفران بکاریم · ‎نحوه کاشت و نگهداری زعفران

چگونه زعفران بکاریم · ‎نحوه کاشت و نگهداری زعفران

  فصل کاشت پیاز زعفران از اواخر اردیبهشت تا اوایل مهر می باشد . از آنجایی که پیاز زعفران مدت نسبتا زیادی (7 – 6 سال) در زمین می‌ماند. خاک زمین باید سبک یا ترکیبی از شن و رس باشد که پیاز بتواند در این مدت علاوه بر تامین مواد غذایی ، در مقابل شرایط

countinue reading

cutvhk rhdk-ovdn cutvhk-`dhccutvhk-tv,a cutvhk

cutvhk rhdk-ovdn cutvhk-`dhccutvhk-tv,a cutvhk   پوسیدگی بنه زعفران بیماری زردی ( یا کلروز برگها) زعفران بیماری سیاهک زعفران بیماری قارچی رایزوکتونیا پیاز زعفران کاشت پیاز زعفران در منزل،پرورش زعفران در خانه بیماری تریپس بنه بیماریهای مهم زعفران مراحل آبیاری پیاز زعفران محلولپاشی مزرعه زعفران  

countinue reading

سرمایه اولیه برای کاشت زعفران

سرمایه اولیه برای کاشت زعفران سرمایه گذاری در بازار زعفران سرمایه اولیه برای کاشت زعفران    

countinue reading