زَعفَران یا زعفران خوراکی نام علمی: ‘crocus sativus

زَعفَران یا زعفران خوراکی نام علمی: ‘crocus sativus

زَعفَران یا زعفران خوراکی نام علمی: ‘crocus sativus زعفران گیاهی کوچک و چند ساله به ارتفاع ۱۰ تا ۳۰ سانتی‌متر است. از وسط پیاز و یا قاعده ساقه، تعدادی برگ باریک و دراز خارج می‌شوند. از وسط برگ‌ها، ساقه گلدار خارج شده که به یک تا سه گل منتهی می‌شود. گل‌ها دارای ۶ گلبرگ بنفش

countinue reading

قیمت پیاز زعفران،Ghaen saffron: “Ghaen saffron”

قیمت پیاز زعفران،Ghaen saffron: “Ghaen saffron” Ghaen Saffron, part of IRAN SAFFRON. Join LinkedIn today for free. Follow Ghaen Saffron to get updates, news Saffron (pronounced /ˈsæfrən/ or /ˈsæfrɒn/)[1] is a spice derived from the flower of Crocus sativus, commonly known as the “saffron crocus”. Saffron crocus grows to 20–30 cm (8–12 in) and bears

countinue reading

سرمایه اولیه برای کاشت زعفران

سرمایه اولیه برای کاشت زعفران سرمایه گذاری در بازار زعفران سرمایه اولیه برای کاشت زعفران    

countinue reading

روشهای افزایش عملکرد برداشت زعفران

روشهای افزایش عملکرد برداشت زعفران 1- سطح کشت زعفران را توسعه ندهید. بلکه عملکرد در واحد سطح را بالا ببرید. 2- مصرف کودهای شیمیایی را محدود و حتی المقدور از کود حیوانی استفاده کنید. 3- زمان کاشت  پیاز زعفران را از مرداد و شهریور به خرداد انتقال دهید. 4- از کشت پیازهای ریز دوری جسته

countinue reading