کورم Corm چیست؟

کورم Corm چیست؟

کورم Corm چیست؟ ساختار بخش زیرزمینی پیاز زعفران با ساختار یک پیاز تا حدودی فرق می کند و مهمترین تفاوت آن عدم وجود برگهای فلسی آبدار در کورم همانند ساختار پیازها است. یعنی در ساختار پیازها این برگهای فلسی مکان ذخیره سازی مواد می باشند. اما در کورم ساختاری ساقه مانند وجود دارد که متورم

countinue reading

آبیاری تابستانه پیاز زعفران

آبیاری تابستانه پیاز زعفران در تحقیقی که   به مدت سه سال در بجستان و خضری قائن صورت گرفته انجام یک آبیاری در نیمه مرداد 40٪ محصول را افزایش داده است این تحقیقی بعداً در مشهد نیز  تکرار شده و در آنجا نیز روی مزرعه جوان 20٪   به محصول اضافه شده است و تاکنون افرادی زیاد

countinue reading

بهترین زمان آبیاری و تعداد دفعات آبیاری زعفران چند است

بهترین زمان آبیاری و تعداد دفعات آبیاری زعفران چند است تحقیقات دانشمندان کشمیر اسپانیا ثابت کرده است که زعفران پس از طی دوره خواب حقیقی حدود 40 الی 50 روز هم احتیاج به درجه حرارت 23 تا 25 درجه دارد که اعضاء برگ و گل را در داخل جوانه خود بوجود آورد و حدود دو

countinue reading

توصیه های مهم بعد از کاشت پیاز زعفران

توصیه های مهم بعد از کاشت پیاز زعفران 1-هیچ گاه گیاه زعفران بر اثر بی آبی نباید زرد شود که در این صورت در سال بعد با کاهش گل دهی مواجه خواهد شد، پس آبیاری گیاه باید به گونه ای باشد تا گل بطور طبیعی زرد شود. 2-تا هنگامی که گیاه سبز میباشد از چرای

countinue reading

پوسیدگی بنه زعفران

پوسیدگی بنه زعفران پوسیدگی ناحیه گردن، شکم بنه و قسمت تحتانی بنه در مزارع کمتر مشاهده شده و ضرر اقتصادی ندارد. درپوسیدگی تحتانی بنه، بنه ها کوچکتر از حد طبیعی بوده و در ضمن خود بوته نیز کوتاه تر از حد نرمال می باشد، که این به دلیل نامتعادل بودن وضعیت آبیاری و حاصلخیزی خاک

countinue reading