هزینه کاشت یک هکتار زعفران

هزینه کاشت یک هکتار زعفران

هزینه کاشت یک هکتار زعفران

هزینه کاشت یک هکتار زعفران
هزینه کاشت یک هکتار زعفران

مقدار کاشت پياز بسته به ريزي و درشتي از 10 – 7 تن در هکتار فرق مي کند. … براي کاشتن پياز زعفران ابتدا چاله هاي يک رديف را با بيل در مي آورند و در داخل هر چاله … وجين مزرعه در هر موقع که علف هاي هرز رشد کردند ضروري است

 

هزینه کاشت یک هکتار زعفران
هزینه کاشت یک هکتار زعفران

 

 

 

هزینه کاشت یک هکتار زعفران
هزینه کاشت یک هکتار زعفران

قیمت هر کیلو زعفران خشک

متوسط برداشت زعفران در هکتار

قیمت هر کیلو زعفران در سال 95

هزینه کاشت زعفران در هکتار

طرح آرمانی تولید زعفران

برداشت مکانیزه زعفران

قیمت زعفران خشک

سرمایه اولیه برای کاشت زعفران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.