آب و هوای مناسب جهت کشت پیاز زعفران

آب و هوای مناسب جهت کشت پیاز زعفران

آب و هوای مناسب جهت کشت پیاز زعفران

آب و هوای مناسب جهت کشت پیاز زعفران
آب و هوای مناسب جهت کشت پیاز زعفران

زعفران گیاهی است گرمسیری و در نقاطی که آب و هوای معتدل داشته و دارای تابستان های گرم و خشک و آفتابی و پاییز و زمستان نسبتا ملایم دارد، به خوبی رشد می کند. لازم به ذکر است که این موضوع ممکن است در همه شرایط صادق نباشد زیرا احتمال دارد گیاه به صورتی با محیط سازگار شود چنانچه در همدان که در ردیف شهرهای سردسیری ایران است، زراعت زعفران نتایج رضایت بخشی داده است.آب و هوای مناسب جهت کشت پیاز زعفران

 

پیاز زعفران تابستان فعالیت ندارد، دوره بیداری و فعالیت آن از حدود آبان تا اردیبهشت است و با شروع فصل گرما برگ هایش زرد شده و می خشکد و پیاز به خواب می رود پس زمین های گرم و خشک جای مناسبی برای کشت زعفران است

آب و هوای مناسب جهت کشت پیاز زعفران
آب و هوای مناسب جهت کشت پیاز زعفران

 

 

آب و هوای مناسب جهت کشت پیاز زعفران
آب و هوای مناسب جهت کشت پیاز زعفران
آب و هوای مناسب جهت کشت پیاز زعفران
آب و هوای مناسب جهت کشت پیاز زعفران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.