عناب پاجوش،عناب خرمایی،عناب ارمنی،عناب پیوندی

عناب پاجوش،عناب خرمایی،عناب ارمنی،عناب پیوندی

عناب پاجوش،عناب خرمایی،عناب ارمنی،عناب پیوندی

اناب،نهال عناب،عناب پاجوش
اناب،نهال عناب،عناب پاجوش

عناب پاجوش،عناب خرمایی،عناب ارمنی،عناب پیوندی

نام علمی :Zizyphus jujuba millعناب پاجوش :عناب بذریph :5/5-7/5مناطق قابل کاشت :معتدل-گرمسیری-خشک

باردهی :از سال سوممخلوط استارتر :دوکیلو مورد نیاز جهت کاشت هرنهال آب مورد نیاز سال اول :حداقل 8 لیتر در هفته  توضیحات محصول

نام علمی :Zizyphus jujuba millعناب پاجوش :عناب بذریph :5/5-7/5مناطق قابل کاشت :معتدل-گرمسیری-خشکباردهی :از سال سوم

مخلوط استارتر :دوکیلو مورد نیاز جهت کاشت هرنهال آب مورد نیاز سال اول :حداقل 8 لیتر در هفته

توضیحات محصول درخت عناب

به عناب خرمای چینی هم گفته می شود عناب گیاهی است از خانواده رامناسه  که در کتب فارسی و در طب سنتی به نام عُنّاب، تبر خون، شیلانه، شیلان  ، سیلانه،شیلانگ و درگیلان  (اون ناف دار )،آلماآغاجی،عناب آغاجی،سیب کوهی، سنجدجیلان، سنجدگرگان، صغیرا ،یبانی، ارج  و تفاح بری شناخته می شود(دهخدا،1334) . در  فرانسه میوه آن jujube و درخت آن را jujubier و به انگلیسی jujube-tree و به زبان چینیdazao به معنی خرمای بزرگ (Bown،1995)،] یا آلوی هندی (Ryugo،1988)  می گویندعناب جزو درختان مقاومی است که قابلیت رشددرزمینهای کم آب وباکیفیت پایین رادارابوده ودرطی دوران خشکسالی وپدیده سرمازدگی ازمعدودگیاهانی می باشدکه خسارت  بسیاراندکی رامتحمل گردیده است

نیاز آبی :درخت عناب

عناب پاجوش،عناب خرمایی،عناب ارمنی،عناب پیوندی
عناب پاجوش،عناب خرمایی،عناب ارمنی،عناب پیوندی

گونه های درخت عناب دارای نیازهای آبی متفاوتی می باشند. این درخت در دامنه بارندگی 85 تا 2000 میلیمتر پرورش می یابد(2) و یکی از دلایل اصلی جایگزین شدن این درخت در الگوی باغات شهرستانهای خراسان جنوبی ، داشتن ارزش ناخالص افزوده معادل19000 ریال به ازای  هر متر مکعب آب مصرفی می باشد. نیاز خالص آبیاری آن حدود4500 متر مکعب در هکتار است (Mikoladze ،1988). در سالهای خشک عناب کاران حتی با سه دفعه آبیاری باغ در طول تابستان ، محصول عناب برداشت می کنند. در صورتی که هدف برداشت محصول خوب باشد در محدوده زمانی بین تولید گل تا 2 هفته به برداشت ،  نباید آبیاری نامنظم صورت گیرد .

خاک مناسب درخت عناب

خاک مناسب با PH  4.5 تا 8.4 (2) و بافت خاک شنی لومی  معین می شود .درخت عناب نسبت به وجود گچ و ترکیبات آهکی نسبتاً حساس است  و در این گونه خاکها رشد کافی نمی کند و میوه دهی آن کاهش می یابد .درخت عناب خاکهای اسیدی و خاکهای آبگیر را دوست ندارد و در زمینهای باتلاقی خوب نمی روید . بلکه ریشه آن نیاز به اکسیژن دارد و در کنار آبهای جاری بهتر نتیجه      می دهد . درخت عناب نسبت به شوری متحمل است و فقر غذایی خاک را تا حدودی تحمل می کند

از ایجاد باغهای درخت عناب در نزدیکی درختان کاج و سرو  در مناطق مرطوب ، برای جلوگیری از ابتلاء به بیماری  فایتوپلاسمایی جارویی شدن  باید اجتناب شود درختان عناب با توجه به شرایط آب و هوایی هر منطقه به 6 تا  8  آبیاری در سال نیاز دارند،در ابتدای کاشت و در سال اول آبیاری هر 4 تا 5 روز و در سالهای بعدی هر 12 تا 15 روز صورت می گیرد ، در برخی مناطق کوهستانی گاهی درخت را در طول فصل رشد از 3 بار در سال بیشتر آبیاری نمی کنند نهال عناب مناسب برای کاشت باید جوان و دو ساله باشد و ارتفاع آن از 5/1 متر بیشتر نباشد تا در هنگام جابجایی نهال کمترین آسیب را ببیند. همچنین تنه آن قرمز رنگ باشد و سیاه ، خاکستری  شیاردار که نشان از سن بالا یا آب نخوردن یا ضعیف بودن نهال عناب است ، نباشددرخت عناب را معمولاً‌ پیوند نمی زنند زیرا نوع مرغوبتری ندارد. ولی درصورت پیوند زدن ، نهالها زودتر به بار می نشیند

منبع:http://ziziphus-jujubei

به عناب خرمای چینی هم گفته می شود عناب گیاهی است از خانواده رامناسه  که در کتب فارسی و در طب سنتی به نام عُنّاب، تبر خون، شیلانه، شیلان  ، سیلانه،شیلانگ و درگیلان  (اون ناف دار )،آلماآغاجی،عناب آغاجی،سیب کوهی، سنجدجیلان، سنجدگرگان، صغیرا ،یبانی، ارج  و تفاح بری شناخته می شود(دهخدا،1334) . در  فرانسه میوه آن jujube و درخت آن را jujubier و به انگلیسی jujube-tree و به زبان چینیdazao به معنی خرمای بزرگ (Bown،1995)،] یا آلوی هندی (Ryugo،1988)  می گویندعناب جزو درختان مقاومی است که قابلیت رشددرزمینهای کم آب وباکیفیت پایین رادارابوده ودرطی دوران خشکسالی وپدیده سرمازدگی ازمعدودگیاهانی می باشدکه خسارت  بسیاراندکی رامتحمل گردیده است

نیاز آبی :درخت عناب

گونه های درخت عناب دارای نیازهای آبی متفاوتی می باشند. این درخت در دامنه بارندگی 85 تا 2000 میلیمتر پرورش می یابد(2) و یکی از دلایل اصلی جایگزین شدن این درخت در الگوی باغات شهرستانهای خراسان جنوبی ، داشتن ارزش ناخالص افزوده معادل19000 ریال به ازای  هر متر مکعب آب مصرفی می باشد. نیاز خالص آبیاری آن حدود4500 متر مکعب در هکتار است (Mikoladze ،1988). در سالهای خشک عناب کاران حتی با سه دفعه آبیاری باغ در طول تابستان ، محصول عناب برداشت می کنند. در صورتی که هدف برداشت محصول خوب باشد در محدوده زمانی بین تولید گل تا 2 هفته به برداشت ،  نباید آبیاری نامنظم صورت گیرد .

خاک مناسب درخت عناب

خاک مناسب با PH  4.5 تا 8.4 (2) و بافت خاک شنی لومی  معین می شود .درخت عناب نسبت به وجود گچ و ترکیبات آهکی نسبتاً حساس است  و در این گونه خاکها رشد کافی نمی کند و میوه دهی آن کاهش می یابد .درخت عناب خاکهای اسیدی و خاکهای آبگیر را دوست ندارد و در زمینهای باتلاقی خوب نمی روید . بلکه ریشه آن نیاز به اکسیژن دارد و در کنار آبهای جاری بهتر نتیجه      می دهد . درخت عناب نسبت به شوری متحمل است و فقر غذایی خاک را تا حدودی تحمل می کند

از ایجاد باغهای درخت عناب در نزدیکی درختان کاج و سرو  در مناطق مرطوب ، برای جلوگیری از ابتلاء به بیماری  فایتوپلاسمایی جارویی شدن  باید اجتناب شود درختان عناب با توجه به شرایط آب و هوایی هر منطقه به 6 تا  8  آبیاری در سال نیاز دارند،در ابتدای کاشت و در سال اول آبیاری هر 4 تا 5 روز و در سالهای بعدی هر 12 تا 15 روز صورت می گیرد ، در برخی مناطق کوهستانی گاهی درخت را در طول فصل رشد از 3 بار در سال بیشتر آبیاری نمی کنند نهال عناب مناسب برای کاشت باید جوان و دو ساله باشد و ارتفاع آن از 5/1 متر بیشتر نباشد تا در هنگام جابجایی نهال کمترین آسیب را ببیند. همچنین تنه آن قرمز رنگ باشد و سیاه ، خاکستری  شیاردار که نشان از سن بالا یا آب نخوردن یا ضعیف بودن نهال عناب است ، نباشددرخت عناب را معمولاً‌ پیوند نمی زنند زیرا نوع مرغوبتری ندارد. ولی درصورت پیوند زدن ، نهالها زودتر به بار می نشیند

منبع:http://ziziphus-jujubei

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.