روشهای افزایش عملکرد برداشت زعفران

روشهای افزایش عملکرد برداشت زعفران
1- سطح کشت زعفران را توسعه ندهید. بلکه عملکرد در واحد سطح را بالا ببرید.
2- مصرف کودهای شیمیایی را محدود و حتی المقدور از کود حیوانی استفاده کنید.
3- زمان کاشت  پیاز زعفران را از مرداد و شهریور به خرداد انتقال دهید.
4- از کشت پیازهای ریز دوری جسته و پیازهای بالای 8 گرم را بکارید.
5- کشت چاله‌ای را ممنوع و کشت تسبیحی را انتخاب کنید.
6- بهترین زمان مصرف کودها فقط یکبار و قبل از زاج آب می باشد.
7- در پایان بهمن ماه از محلول‌پاشی یکبار از کودهای کامل غافل نشوید.
8- در اراضی کوچک و خرد مالکی از آبیاری کرتی و عملیات دستی برای وجین و سله‌شکنی استفاده کنید و تراکتور را فقط به منظور شخم و دیسک تابستانی یا کندن پیازها بکار برید.
9- تولید زعفران ارگانیک را که در آن مصرف سموم علف کش و کودهای شیمیایی ممنوع است از نظر دور ندارید.
10- عمق کاشت مناسب ۲۰ سانتی متر در نظر گرفته شود
۱۱-فواصل ردیف زیاد باعث هدر رفت منابع می شود بنابراین فواصل ۳۰ سانتی متر بین ردیف ها رعایت شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.