کوددهی مزارع زعفران

کوددهی مزارع زعفران

آموزش کودهی مزارع زعفران

برای برداشت محصول بیشتر لازم است بدانیم از چه کودی – چه موقع و به چه مقدار استفاده کنیم.

نخست باید بدانیم که زعفران گیاه قانعی است و با مصرف مقدار کمی از کودها محصول کافی به بار می‌آورد بنابراین کشاورزانی که به مقدار زیاد از کودهای شیمیایی به خصوص کود فسفری استفاده می‌کنند

خاک خود را مسموم و از حاصلخیزی می‌اندازد- تجربه خاک در آزمایشگاه را شما را برای کوددهی صحیح روشن می‌کند.

تحقیقاتی که  در مزارع آزمایشی به مدت 14 سال در گناباد، تربت حیدریه و مشهد ادامه اشت نقش

کود حیوانی را در افزایش محصول زعفران ثابت نموده و روشن کرده است که در مزارعی با

حاصلخیزی متوسط که هر سال 25-20 تن کود گاوی نیمه پوشیده مصرف می‌شود در طول یک

دوره 8 ساله بهره‌برداری هر سال به طور متوسط 11 کیلو زعفران تولید می نماید 

مزارعی که هر سال فقط 100 کیلو کود اوره مصرف کردند هر سال 4/10 کیلو زعفران تولید نمودند

و در هر دو این خاک ها کودها فسفره و پتاسه تأثیری خیلی کمتر از کودهای حیوانی یا از ته نشان

دادند و این مطلب می‌رساند که در خاک‌هایی که سابقه کشت محصولات کشاورزی را دارند

موجودی فسفر و پتاس آنها برای زعفران کافی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.