زمان کاشت و جابجایی پیاز زعفران در مزارع

زمان کاشت و جابجایی پیاز زعفران در مزارع

زمان کاشت و جابجایی پیاز زعفران در مزارع

زمان کاشت و جابجایی پیاز زعفران در مزارع
زمان کاشت و جابجایی پیاز زعفران در مزارع

پیاز زعفران را از موقع خزان بوته می‌توان کشت نمود ولی بهتر است از کاشت پیاز در اواخر تیر و … گرم است و بیم آن می‌رود که رطوبت پیاز موقع جابجای از بین رفته و به آن صدمه وارد شود.

 

زمان کاشت و جابجایی پیاز زعفران در مزارع
زمان کاشت و جابجایی پیاز زعفران در مزارع
زمان کاشت و جابجایی پیاز زعفران در مزارع
زمان کاشت و جابجایی پیاز زعفران در مزارع

زمان کاشت و جابجایی پیاز زعفران در مزارع
زمان کاشت و جابجایی پیاز زعفران در مزارع
قیمت جدید و روز انواع پیاززعفران در سال 96

کانال تلگرام پیاز زعفران پارس

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.