پوسیدگی بنه زعفران

پوسیدگی بنه زعفران

پوسیدگی ناحیه گردن، شکم بنه و قسمت تحتانی بنه در مزارع کمتر مشاهده شده و ضرر اقتصادی ندارد. درپوسیدگی تحتانی بنه، بنه ها کوچکتر از

حد طبیعی بوده و در ضمن خود بوته نیز کوتاه تر از حد نرمال می باشد، که این به دلیل نامتعادل بودن وضعیت آبیاری و حاصلخیزی خاک و سایر شرایط

نامناسب خاک و یا عوامل بیماریزا ممکن است بوجود آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.