منافع کود حیوانی در کاشت پیاززعفران

 منافع کود حیوانی در کاشت پیاززعفران

 منافع کود حیوانی

1- مقاومت گیاه زعفران در مقابل یخ‌زدگی پیازها در زمستان خیلی بیشتر است.

 2- کود حیوانی رطوبت خاک را نگه می دارد و زعفران در آن کمتر تشنه می‌شود و لذا در مقابل

خشکسالی بهتر مقاومت می‌کند.

3- پیاز از گرمای تابستان در زیر خاک کمتر صدمه می خورد.

4- در آینده تجار محصول مزارعی را که از کود حیوانی مصرف می‌کنند گران‌تر می‌خرند.

به شما توصیه می کنیم مزرعه زعفران خود را فقط با کود حیوانی تقویت کنید. توجه داشته باشید

که نگهداری یک یا دو ماده گاو می‌تواند نیاز کودی یک هکتار مزرعه زعفران شما را در سال تأمین

کند و تولید شیر- گوشت و گوساله آن درآمد اضافی پدید آورد- 

اگر تهیه دائم کود حیوانی بریا شما میسر نیست فقط یک بار در سال اول و در شروع کشت و یک بار

در سال سوم از آن مصرف کنید و دو سال میانی را با 100 کیلو اوره ادامه دهید و در مورد مصرف ک

ودهای شیمیایی خیلی با احتیاط عمل کنید

اگر خاک شما ضعیف و شنی می باشد فقط یکبار در شروع کشت به مقدار 100 کیلوگرم از هر کدام

از کودهای فسفره و پتاسه استفاده کنید ولی در مورد کود از ته توجه کنید که اگر از 100 کیلو در

هکتار اوره بیشتر مصرف کنید گل‌آوری پیاز کاهش یافته و در عوض بچه‌زائی آن زیاد می‌شود .

توصیه های مهم بعد از کاشت پیاز زعفران
توصیه های مهم بعد از کاشت پیاز زعفران
قیمت پیاز زعفران،Ghaen saffron: "Ghaen saffron"
قیمت پیاز زعفران،Ghaen saffron: “Ghaen saffron”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.