مراحل آبیاری پیاز زعفران

مراحل آبیاری پیاز زعفران

مراحل آبیاری پیاز زعفران
مراحل آبیاری پیاز زعفران

آبیاری: زعفران به پنج آب اصلی نیاز مبرم دارد که در نقاط مختلف

بسته به وضعیت آب و هوای منطقه  از اواسط مهر ماه تا نیمه

اول آبانماه شروع می شود.

آبیاری اول: پس از پخش کود و خراش دادن زمین از اواسط مهر ماه تادهه اول آبانماه انجام می شود.

آبیاری دوم: (4-5) هفته بعد از آبیاری اول و پس از برداشت گلها به همراه توزیع کود ازته در سطح

مزرعه انجام می شود.

آبیاری سوم: پس از وجین علف هرز

آبیاری چهارم: در پایان فصل رویش (قبل از دهه اول اردیبهشت) زمان زرد شدن برگها می باشد و

در بزرگ شدن اندازه پیازها اهمیت دارد و معروف به زرد آب است.

آبیاری تابستانه: به دلیل ترس کشاورزان از خطر پوسیدگی بنه ها به علت گرمای زیاد خاک متداول

نیست.

ولي از دهم تا اواخر مرداد ماه  باعث افزایش عملکرد وزن گل می شود زیرا طبق آزمایشات صورت

گرفته اندامهای زایشی در نیمه دوم مرداد ماه تکوین وتمایز می یابند.(آبیاری درصورتی که مزرعه

مشکل کنه نداشته باشد

نکته: دور آبیاری بسته به خاک؛ درخاکهای با درصدشن بیشتر کوتاهتر و در خاکهای رسی طولانی

تر می باشد.

قیمت پیاز زعفران،Ghaen saffron: "Ghaen saffron"
قیمت پیاز زعفران،Ghaen saffron: “Ghaen saffron”
قیمت هر کیلوگرم زعفران چند است؟
قیمت هر کیلوگرم زعفران چند است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.