محلولپاشی مزرعه زعفران

محلولپاشی مزرعه زعفران

محلولپاشی مزرعه زعفران

 در دو مرحله؛ اواسط بهمن ماه و اواسط اسفندماه زمانیکه دمای هوا 15 درجه سانتیگراد است و

با اطمینان از عدم بارندگی تا 8 ساعت آینده و عدم یخ زدگی در شب انجام می شود. کودهای

تقویتی كه حاوی روی، منگنز، آهن و مس مي باشند مناسبند نظیر کود اوره.

محلولپاشی مزرعه زعفران
محلولپاشی مزرعه زعفران

کولش آبیاری زعفران ازدیاد زعفران پتاس بالا پیاز دختر پیاز زعفران پیاز مادر توصیه ها و نحوه کوددهی توصیه ها و نحوه کوددهی زعفران توصیه ها و نحوه کودی زعفران توصیه های کشت زعفران خاک مخصوص زعفان خاک مورد نیاز زعفران خوراک دام رگهای زعفران زاج آب زعفران زعفران با کیفیت زعفران خوب زعفران مرغوب زعفرون زمان آبیاری زمان آبیاری زعفران زمان کشت زعفران زمان کوددهی زعفران سوپر فسفات عملیات زراعی زعفران فتوسنتز فسفر بالا کشت زعفران کود زعفران کود سولفات پتاسیم کود سولوپتاس کود فسفر کود کامل کود ماکرو کود مخصوص زعفران کود مورد نیاز زعفران کود میکرو کود نیتروژن کود هیومکس گل زعفران محلولپاشی مزرعه زعفران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.