روش تکثیر پیاز زعفران

روش تکثیر پیاز زعفران

مراحل تکثیر پیاز زعفران جهت کشت به شکلی است؟

روش تكثیر پیازچه زعفران از طریق ایجاد پیازچه های جدید كه از پیاز مادر به وجود می آید صورت می گیرد.

پیاز زعفران در ماه های تابستان به صورت غیرفعال و راكد در زمین باقی می ماند و هیچ رشدی در این مدت

نخواهد داشت و رشد دوباره خود را در حدود پایان تابستان شروع می نمایند.

در بعضی از زمین هایی که از تعداد سال معین گذشته باشد یعنی در زمینی که پیازچه ها در مدت 5 تا 10

سال و بلکه بیشتر در این زمین باشند پیازچه ها همدیگر را خورده و تبدیل به پیازچه هایی خیلی کوچک می

شوند.

که حالت تولد دوباره را می توان به آن نسبت داد و این پیازچه ها دوباره شروع به رشد و نمو می کنند و عمل

تکثیر پیازچه زعفران صورت می گیرد.

ولی در این زمین گل دهی آن به نسبت قابل توجهی کم می شود به این دلیل که در این مدت پیازچه ها

مرحله رشد و بزرگ شدن را پشت سر می گذرانند و در این مدت که شاید یک یا دو سال طول بکشد تا پیازچه

ها بزرگ شوند خبری از گل و گلدهی نخواهد بود  و باید حتما این پیازچه ها را از این زمین جدا و در زمینی دیگر

که تا حالا پیازچه زعفران نشده کاشته شود.

و عمل جداسازی پیازچه ها باید قبل از این که این عمل در زمین صورت گیرد انجام شود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.