روشهای افزایش عملکرد برداشت زعفران

روشهای افزایش عملکرد برداشت زعفران

روشهای افزایش عملکرد برداشت زعفران

1- سطح کشت زعفران را توسعه ندهید. بلکه عملکرد در واحد سطح را بالا ببرید.

2- مصرف کودهای شیمیایی را محدود و حتی المقدور از کود حیوانی استفاده کنید.

3- زمان کاشت  پیاز زعفران را از مرداد و شهریور به خرداد انتقال دهید.

4- از کشت پیازهای ریز دوری جسته و پیازهای بالای 8 گرم را بکارید.

5- کشت چاله‌ای را ممنوع و کشت تسبیحی را انتخاب کنید.

6- بهترین زمان مصرف کودها فقط یکبار و قبل از زاج آب می باشد.

7- در پایان بهمن ماه از محلول‌پاشی یکبار از کودهای کامل غافل نشوید.

8- در اراضی کوچک و خرد مالکی از آبیاری کرتی و عملیات دستی برای وجین و سله‌شکنی استفاده کنید و تراکتور را فقط به منظور شخم و دیسک تابستانی یا کندن پیازها بکار برید.

9- تولید زعفران ارگانیک را که در آن مصرف سموم علف کش و کودهای شیمیایی ممنوع است از نظر دور ندارید.

10- عمق کاشت مناسب ۲۰ سانتی متر در نظر گرفته شود

۱۱-فواصل ردیف زیاد باعث هدر رفت منابع می شود بنابراین فواصل ۳۰ سانتی متر بین ردیف ها رعایت شود.

روشهای افزایش عملکرد برداشت زعفران
روشهای افزایش عملکرد برداشت زعفران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.