راهکارهای افزایش محصول زعفران

راهکارهای افزایش محصول زعفران

راهکارهای افزایش محصول زعفران

راهکارهای افزایش محصول زعفران
راهکارهای افزایش محصول زعفران
– زمين اتخاب شده براي کاشت زعفران بايد حاصلخيز بوده و غني از مواد غذايي و آلي باشد.
2 – پيازهاي درشت و سالم عاري از هر گونه بيماري و آلودگي براي کشت مزرعه انتخاب شود.
3 – رديف کاري به جاي کپه کاري نتيجه بهتري مي دهد و عمليات ماشيني را در داخل مزرعه سهل و آسان مي کند.
4 – از پيازهاي خشکه کن و محافظت شده در شرايط خشک و خنک و تهويه شده استفاده شود.
5 – در هنگام استراحت تابستاني گياه زعفران از آبياري آن خودداري شود.
6 – در عمق کاشت پيازها دقت شود که در مناطق سردسير 20 – 15 سانتيمتر و در مناطق معتدل 15 – 10 سانتيمتر کمتر نباشد.
7 – حتي الامکان در موقع خواب تابستانه با علف هاي هرز مبارزه شود.
8 – چون هرساله پيازها به سطح خاک نزديک مي شوند افزودن لايه اي معادل 2 – 3 سانت متر از کود و خاک و خاکستر سبب حفاظت بيشتر پيازها از تنش هاي محيطي شده و در عين حال مواد مغذي بيشتري به گياه مي رسد.
9 – بهنگام تهيه زمين از اضافه کردن کودهاي حيواني بهمراه کودهاي شيميايي لازم که قبلا به مقدار و زمان مصرف آن اشاره شده مايقه اي نشود.
10 – پس از آبياري سله شکني زمين ضرورت کامل دارد تا گلها بآساني بتوانند از خاک بيرون آيند منتهي بايد دقت کرد که عمق سله شکني طوري نباشد که به پيازهاي زعفران آسيب برسد.
11 – مبارزه با جوندگان بخصوص انواع موش از اهميت زيادي برخوردار است هرگونه سهل انگاري در اين خصوص باعث از بين رفتن محصول و استقرار موشها در زمين مي گردد.
12 – برداشت گل در ساعات اول روز (4 – 9 صبح) موقعي که گلها بصورت غنچه باشند بايد انجام شود.
راهکارهای افزایش محصول زعفران
راهکارهای افزایش محصول زعفران

 

 

راهکارهای افزایش محصول زعفران
راهکارهای افزایش محصول زعفران

 

راهکارهای افزایش محصول زعفران
راهکارهای افزایش محصول زعفران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.