دستورالعمل فنی کاشت زعفران

دستورالعمل فنی کاشت زعفران

دستورالعمل فنی کاشت زعفران
دستورالعمل فنی کاشت زعفران

zafaran

1-زمین مناسب کاشت زعفران:

با توجه به اینکه پیاز زعفران دارای غده (corm) می باشد و هر ساله نیز زایش

دارد زمین مورد نظر باید ترجیحا دارای خاک لومی ، لیمونی رسی و شنی باشد

تا امکان تکثیر آنها براحتی وجود داشته باشد . بنابراین در زمینهایی با قابلیت

نگهداری پایین آب، به دلیل رشد طولی پیاز جهت دسترسی به رطوبت مورد نیاز

غده ها شروع به رشد طولی نموده و پیاز از حالت گرد و شلغمی به صورت کشیده و هویج مانند تغییر شکل خواهد داد که

در این صورت از گلدهی بسیار کمی برخوردار خواهند بود.

2- زمان کاشت پیاز زعفران:

بهترین زمان کاشت و انتقال پیاز زعفران نیمه اول تیر ماه می باشد که لازم است پیاز زعفران حداکثر طی مدت دو هفته از زمین قدیمی برداشته و در زمین جدید کاشته شود.

3- پیاز مناسب کاشت:

قبل از آماده کردن پیاز زعفران برای کاشت لازم است با مشاهده دقیق از عدم وجود کنه در اطراف پیاز اطمینان حاصل نمود

و پیازهای آلوده به کنه باید بعد از تمیز کردن و دانه دانه کردن با استفاده از سموم توصیه شده ضد عفونی شوند.

همچنین لازم است از کاربرد پیازهای مشکوک به انواع آلودگی های قارچی و پوسیدگی و با وزن کمتر از 8 گرم جدا خود

داری شود.

4- نحوه کاشت پیاز زعفران:

ابتدا لازم است زمین مورد نظر را تسطیح نموده بطوری که کاملا یکنواخت باشد زیرا در صورت ناهمواری زمین ، بخشی ازآن

که بلند است از آب کمتری برخوردار و بخشی که گود می باشد آب اضافی در آن جمع خواهد شد . کم آبی و پر آبی باعث

عدم یکنواختی تولید در سطح مزرعه میگردد.

پس از آن زمین به مقدار کم آبیاری شود و قبل از شیار زنی، از کود پوسیده حیوانی(ترجیحا کود گاو) به مقدار 20 تا 30 تن

در هکتار در سطح زمین پخش گردیده و سپس زمین را با تراکتور شیار زنی نموده و بعد از این مراحل ، دیگر کارها بوسیله

نیروی انسانی باید انجام شود.

ابتدا در عرض زمین شیاری به عمق حدود 20 سانتی متر و عرض 25 سانتی متر ایجاد نموده، سپس در دو طرف شیار به

فاصله 7 سانتی متر در طول شیار پیازها کاشته شود، دقت شود که ته پیاز روی زمین قرار گیرد و جهت جلوگیری از

چرخش، پیاز را کمی در خاک فرو می بریم . بعد از آن که تمام عرض زمین به این شکل کاشته شد مجددا شیاری بموازات

شیار قبلی با همان ابعاد ذکر شده و به فاصله 25 سانتی متر از شیار قبلی ایجاد گردد و خاک برداشت شده از این شیار در

شیار قبلی ریخته شود و تمامی زمین مورد نظر به همین شکل کاشته شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.