توصیه های مهم بعد از کاشت پیاز زعفران

توصیه های مهم بعد از کاشت پیاز زعفران

1-هیچ گاه گیاه زعفران بر اثر بی آبی نباید زرد شود که در این صورت در سال بعد با کاهش گل دهی مواجه خواهد شد، پس آبیاری گیاه باید به گونه ای باشد تا گل بطور طبیعی زرد شود.

2-تا هنگامی که گیاه سبز میباشد از چرای دامها در آن خودداری شود و در صورت ضرورت بعد از زردشدن برگهای زعفران ، عمل چرا انجام شود.

3-در صورتی که ماندن علف زرد زعفران روی زمین امکان داشته باشد باعث جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب گردیده و اثرات منفی گرما بر پیاز زعفران به حداقل خواهد رسید.

4-چنانچه در بعد از زردشدن علف زعفران و چرای آن شیار کم عمقی (به عمق 5 سانتی متر) در سطح زمین انجام شود به جهت جلوگیری از هدر رفتن رطوبت زعفران در طول تابستان و جلوگیری از کاهش گلدهی در سال بعد بسیاربسیار موثر خواهد بود.

5-چنانچه در تابستان (نیمه مردادماه) آبیاری صورت گرفت و علفهای هرز رشد نمود استفاده از سم علف کش توصیه می شود.

6-جهت از بین بردن علفهای هرز وجین آنها و یا استفاده از سموم در زمان مناسب (بعد از برداشت گل) توصیه می شود.

توصیه های مهم بعد از کاشت پیاز زعفران

مناطق مستعد کشت:

مناطق خشک، نیمه بیابانی و حاشیه کویری که آفتاب گیر بوده و عدم وزش بادهای سرد.

ارتفاع: 1300 تا 2300 متر از سطح دریا

حداقل سطح با بازده اقتصادی: 2 هکتار

انواع پایه مناسب:

فقط یک رقم زراعی دارد(Crocus Sativus).

حداکثر دمای قابل تحمل: 40-35 درجه سانتیگراد می باشد.

حداقل دمای قابل تحمل: 18- درجه تا22- درجه سانتی گراد می باشد.

شرایط نگهداری استاندارد محصول زعفران: انبارهای مجهز به سیستم خنک کننده و کنترل رطوبت و به دور از نور.

خاک: ترجیحا لومی ، لیمونی رسی و شنی و PH آن 8-7 می باشد.

آب: EC آب آبیاری حداکثر 2 میلی موس برcm

مقدار آب مورد نیاز: بسته به مناطق مختلف 4500-3000 متر مکعب در هکتار

دستورالعمل فنی کاشت زعفران
دستورالعمل فنی کاشت زعفران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.