تهیه زمین جهت کاشت پیاز زعفران

تهیه زمین جهت کاشت پیاز زعفران

تهیه زمین جهت کاشت پیاز زعفران

 تهیه زمین جهت کاشت پیاز زعفران

تهیه زمین جهت کاشت پیاز زعفرانخاک مناسب برای زعفران نه باید خیلی شنی و نه خیلی رسی باشد. مشخصات و میزان حاصلخیزی آن را می‌توان از طریق آزمایشگاه‌های خاکشناسی خاکشناسی تشخیص داد و دستور کودپاشی گرفت زعفران را می‌توان پس از هر محصول دیگری کشت نمود به شرط این که به تقویت زمین اقدام کنید ولی بهتر است زمین لااقل یک سال قبل در آیش مانده باشد و در بهار و تابستان به دفع علوفه هرز آن اقدام شده باشد در اوایل بهار 40 تا 60 تن کود حیوانی را می‌باید در زمین پخش کرده و شخمی عمیق زده و آن را در معرض بارآنهای بهار قرار داد تا علوفه آن سبزشود. سپس در نیمه خرداد با پخش 200 کیلو از مودهای فسفاته و پتاسه در صورت توصیه آزمایشگاه زمین را دیسک زده و تسطیح و کرت‌بندی نموده و آن را آماده کشت قرار دهید.

پیاز زعفران میزان پیاز زعفران در هکتار کاشت پیاز زعفران در گلدان قیمت پیاز زعفران سال 95 فروش پیاز زعفران در تهران خرید اینترنتی پیاز زعفران فروش پیاز زعفران در اصفهان زمان کاشت زعفران هزینه کاشت یک هکتار زعفران
پیاز زعفران
میزان پیاز زعفران در هکتار
کاشت پیاز زعفران در گلدان
قیمت پیاز زعفران سال 95
فروش پیاز زعفران در تهران
خرید اینترنتی پیاز زعفران
فروش پیاز زعفران در اصفهان
زمان کاشت زعفران
هزینه کاشت یک هکتار زعفران

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.