بیماری قارچی رایزوکتونیا پیاز زعفران

بیماری قارچی رایزوکتونیا پیاز زعفران

این بیماری توسط قارچ ایجاد می گردد. این قارچ از طریق غلاف های خارجی روی بنه وارد بنه می

شود و باعث پوسیدگی ریشه و زرد شدن برگها وایجاد لکه های کوچک سفید رنگ بر روی بنه ها

می شود که با پیشرفت بیماری، کپک ها به رنگ بنفش در می آید و باعث پوسیده شدن داخل و

خارجبنه ها می گردد. این بیماری در کشورهای اسپانیا و فرانسه بیشتر مشاهده می شود. جهت

جلوگیری از این بیماری توصیه می شود قبل از کاشتابتدا یک یا دو لایه از غلاف محافظ بنه را

برداشته و برای ضد عفونی، بنه ها به مدت 1 تا 3 دقیقه در محلول 5 درصد سولفات مس قرار داده

شود.

چنانچه آلودگی خیلی زیاد باشد باید بنه ها را از زمین خارج و معدوم نمود.

در مبارزه با بیماریهای قارچی توصیه می شود از تناوب زراعی و ضد عفونی نمودن زمین آلوده با

سولفوردوکربن در 2 نوبت و ضد عفونی بنه هااستفاده گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.