بیماری تریپس بنه

بیماری تریپس بنه

بیماری تریپس بنه
بیماری تریپس بنه
از آغاز فصل رویش زعفران تا اواخر آن تریپس بر روی برگها دیده
می شود و تا موقعی که برگهای زعفران سبز است از
جمعیت بالایی برخوردار است خسارت تریپس روی برگهای زعفران
به صورت پیدایش نقاط زرد تا سفید رنگ بوده که
پشت این نقاط محل فرو نمودن آرواره های تریپس می باشد.
برگهایی که شدیداً آلوده به تریپس هستند زودتر خزان
می کنند و به طور مستقیم باعث کاهش محصول زعفران سال آینده می گردد. از آنجایی که جمعیت بالای این آفت در
اواخر فصل رویشی زعفران دیده می شود به نظر می رسد که نیازی به مبارزه شیمیایی نمی باشد.

مطالب مفید

قیمت هر کیلوگرم زعفران چند است؟
قیمت هر کیلوگرم زعفران چند است؟

توصیه های مهم بعد از کاشت پیاز زعفران
توصیه های مهم بعد از کاشت پیاز زعفران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.