بیماریهای مهم زعفران

بیماریهای مهم زعفران

1) پیچیدگی و فنری شدن کلاله

در این بیماری کلاله ها شبیه به فنر پیچیدگی پیدا می کنند و در مواردی نیز کلاله ها از محل

پیچیدگی قطع شده و میافتند. علت این عارضه دقیقاً مشخص نیست هر چند احتمالاتی از جمله

سن بنه ها، وضعیت تغذیه گیاه و نوع گیاه،شرایط فیزیولوژی گیاه و وجود عوامل ویروسی و

میکوپلاسمایی را می توان نام برد.

مطالب مفید

 

 • روشهای افزایش عملکرد برداشت زعفران
  روشهای افزایش عملکرد برداشت زعفران
  متوسط کشت و مقدار برداشت زعفران
  متوسط کشت و مقدار برداشت زعفران

  قیمت جدید و روز انواع پیاززعفران در سال 96
  قیمت جدید و روز انواع پیاززعفران در سال 96

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.