آبیاری زعفران

آبیاری زعفران

لازم به ذکر است این برنامه آبیاری در استان خراسان هست .اگر اول

پاییز آبیاری شود و هر ۳۰ تا ۴۰ روز یک بارندگی داشته باشیم نیاز به

آبیاری ندارد. هرچند وجود آب و آبیاری در پاییز و زمستان و بهار ضرری

به گیاه وارد نمی کند.

آب اول (بسار آب): که در سردسیر در اوایل مهر انجام می‌شود و

عمل سله‌شکنی و چهار شاخ‌زنی پس از این آبیاری انجام می‌شود و

سه هفته بعد گل‌ها نمودار می‌شوند.

آب دوم (زاج آب): که معمولاً 40 روز پس از آبیاری اول اتفاق می‌افتد

از ضروریات این آبیاری این است که قبل از آن می باید کود شیمیایی و کود حیوانی مزرعه شخم

شود و سپس آبیاری کنیم.

دو آبیاری فوق در توسعه ریشه‌های پیاز زعفران و رسانیدن غذا به آنها و رشد و نمو گیاه و

درشت‌کردن پیاز دختر بسیار مهم‌اند و معمولاً پس از این دو آبیاری بارندگی‌های پاییزه و سپس

سرما و برف‌های زمستانی نیاز آبی زعفران را تأمین می‌کنند. اما در سال‌هایی که در پاییز

خشکسالی بوده و جبهه هوای گرم دیر از بین برود آب سومی در آذر ماه نیز لازم می‌شود ولی باید

خیلی محتاط بود که مواجه با یخ‌زدگی زمین نشود که صدمه کلی به پیازها وارد شود بنابراین

مصلحت است که از 20 آذر ماه به بعد در سردسیر از آبیاری ممانعت به عمل آوریم.

اگر در زمستان بارندگی و یا برف به مقدار متعارف از آسمان ببارد به کمک دو آبیاری که انجام شده

زعفران در دوران شدت رشد فعالیت طبیعی داشته و برگهایش روزی نیم سانتیمتر رشد می‌کند و

در اسفند ماه طول آنها تا 60 سانتیمتر و بیشتر می‌رسد و پیاز دختر کامل شده و جای مادر را

می‌گیرد و پیاز مادر با ریشه‌هایش از بین می رود.

آب سوم: در اثر رطوبت زمستانه علوفه هرز می رویند لذا در اوایل اسفند آبیاری سوم انجام

می‌شود که عملیات وجین را آسان‌تر می‌کند.

آب چهارم: این آب که تا اواخر اسفند ماه داده می‌شود برای حفظ رطوبت پیاز در خاک مهم است و

درشتی پیاز دختر را حفظ می‌کند و در سال‌های مرطوب و در نقاط سردسیر به همین چهار آب

بسنده می‌شود.

آب پنجم (زرد آب): این آب که قبل از زرد شدن برگ های زعفران صورت می‌گیرد آخرین آبیاری

زعفران به حساب می‌آید و معمولاً در فروردین ماه صورت می‌گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.